Wydawnictwa

Książka Przepiśnik padewski ukazała się w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Ignacego Łukasiewicza”.

Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

Projekt wsparty finansowo przez Urząd Gminy w Padwi Narodowej.

Z okazji jubileuszu 70-lecia GBP została napisana i wydana książka pt. Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej. Jej autorem jest Pani Edyta Pazdan-Skórska, Kustosz GBP, która opisała nie tylko historię padewskiej biblioteki i osoby, które przyczyniły się do jej powstania, ale także nawiązała do dziejów rozwoju życia kulturalnego w naszej gminie. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami, zarówno historycznymi, jak i współczesnymi.

Książka wydana w ramach realizacji projektu „Legendy padewskie” ze środków Usługi Integracji Społecznej PPWOW w 2010 r.

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej, Biblioteka Szkolna Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej
Zespół redakcyjny: Edyta Pazdan-Skórska, Bogumiła Pierzchała, Anna Burghardt, Lucyna Gunia, Bogusława Mazur
Współpraca: Aleksandra Klich, Agata Skórska, Renata Paterak, Joanna Paterak, Ewa Górska, Brygida Nalepa, Monika Maciuba, Magdalena Rataj, Magdalena Paterak, Barbara Bik
Tłumaczenia: z języka angielskiego: Jan Skórski, z języka niemieckiego: Paweł Kolb

W książce zostały wykorzystane rysunki Krzysztofa Skórskiego

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji. Są to: Teresa Borowiec, Anna Burgardt, Józefa Burghardt, Józef Durda, Teresa Górska, Zofia Górska, Krystyna Krempa, Tadeusz Krempa, Adam Krępa, Regina Krużel, Janina Łakuta, Janina Maciąg, Anna Skórska, Janina Skórska, Jan Skrzypek, Józef Stachula, Waldemar Szyszka, Maria Śliwa, Maria Trznadel, Zofia Uzar, Anna Wójcik.

Dziękujemy również Radzie Gminy, Urzędowi Gminy, Dyrekcji Szkoły Podstawowej, Dyrekcji Publicznego Gimnazjum oraz Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Padwi Narodowej za wsparcie i życzliwość dla realizacji tego projektu.

Ze wstępu:
Oddajemy do Państwa rąk książkę będącą efektem intensywnej pracy wielu osób, zarówno tych bezpośrednio zdobywających zawarte w niej informacje, jak i tych, którzy wspierali nas podczas poszukiwań. Ich życzliwość była tym cenniejsza, że od początku realizacji tego projektu zawisły nad nim czarne chmury – i to w znaczeniu dosłownym. Wielu zaplanowanych wywiadów nie udało się zrealizować ze względu na powódź, która nawiedziła naszą gminę i uniemożliwiła niejedno spotkanie. Z tego też względu prace nad wydawnictwem nie ustawały do ostatnich chwil i zakończyły się kilka godzin przed oddaniem rękopisu do druku. Sądzimy jednak, iż warto było z takim wysiłkiem pracować nad tą publikacją, ponieważ wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, dawały nam ogromnie dużo satysfakcji, a każde odkrycie nowej informacji, dokumentu czy zdjęcia sprawiało, że ukryta dotąd głęboko wiedza ma szansę ocaleć od zapomnienia i przetrwać w naszej społeczności.

Książkę tę pisało życie i będzie ją z pewnością pisać nadal. Nie uważamy naszej pracy za skończoną. Liczymy, że każdy dzień przynieść może nowe relacje, nowe materiały, nowe wspomnienia ludzi. Tym ludziom chcemy szczególnie serdecznie podziękować i pod ich adresem kierujemy gorącą prośbę: czekamy w bibliotekach na wszelkie dalsze relacje, na uwagi i wskazówki, informacje. Mamy nadzieję, że kiedyś ktoś o nich powie, że spełnili swój obowiązek wobec Małej Ojczyzny- ocalili od zapomnienia.