Organizacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej jest wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2 i działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy nr XIX/150/09 z dnia 27 lutego 2009 r.

Obecny stan organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej to biblioteka główna oraz jej pięć filii: w Babulach, Przykopie, Rożniatach, Wojkowie i Zarówniu. Każda placówka obsługuje czytelników z dwóch sąsiadujących sołectw. Biblioteka w Padwi zlokalizowana jest w budynku samorządowym, gdzie zajmuje lokal o powierzchni 153 m2, filia w Rożniatach w remizie strażackiej, filie w Przykopie, Babulach, Wojkowie i Zarówniu w budynkach szkół podstawowych.

Biblioteka główna czynna jest 50 godzin tygodniowo (od poniedziałku do soboty), a filie biblioteczne po 30 godzin. Instytucja zatrudnia 9 pracowników, w tym 7 bibliotekarzy. W placówce w Padwi pracują dwie osoby na pełnych etatach z wykształceniem bibliotekarskim wyższym i średnim, w filiach zaś 1 bibliotekarz na 1/2 etatu, 3 na 3/4 etatu i 1 na pełnym etacie, bez wykształcenia bibliotekarskiego.