MISJA I WIZJA BIBLIOTEKI

MISJA:

Biblioteka dynamicznie rozwijającym się, nowoczesnym centrum kultury i edukacji, podejmująca współczesne wyzwania dotyczące upowszechniania wiedzy i udostępniania informacji, chroniąca lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe, dbająca o stały rozwój i integrację mieszkańców Gminy Padew Narodowa.

WIZJA:

Chcemy, by nasza biblioteka była miejscem ważnym na mapie gminy, niezbędnym w budowaniu zintegrowanej społeczności lokalnej, by zachęcała ciekawym i wygodnym wnętrzem, z nowoczesnym wyposażeniem informatycznym, bogatymi i zróżnicowanymi źródłami informacji, kompetentnym personelem, wysokiej jakości usługami odpowiadającymi na potrzeby użytkowników.

Chcemy, by była postrzegana jako instytucja nowoczesna, przyjazna, otwarta na współpracę, kreatywna i inspirująca do rozwoju wszystkich mieszkańców, w której można miło spędzić czas, spotkać się z przyjaciółmi lub nawiązać nowe znajomości.

Pragniemy gromadzić i zabezpieczać wszelkie informacje dotyczące przeszłości lokalnej, historii
i kultury naszej gminy, opracowywać je i udostępniać.

Wszystkie działania planowane przez naszą bibliotekę są efektem wyznawanych przez nią wartości: entuzjazmu do pracy oraz etosu wspólnego podejmowania wyzwań, pomysłów i rozwiązywania problemów w atmosferze życzliwości, swobodnej wymiany myśli, wzajemnej akceptacji. Bibliotekarze nie ograniczają swojej pracy do niezbędnego minimum, lecz kierują się zasadą konieczności dokładnego poznania potrzeb i oczekiwań swoich użytkowników i ich indywidualnego traktowania poprzez systematyczne badania za pomocą ankiet i wywiadów.

Wspólnie z mieszkańcami i partnerami chcemy budować pozytywny wizerunek GBP, a ich dobra opinia, chęć uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach i stopień zadowolenia będą najlepszą oceną pracy całego zespołu biblioteki.