Historia

1945 – z inicjatywy nauczycieli szkoły padewskiej powstała pierwsza biblioteka przy organizacji młodzieżowej „Wici”

1948 – z inicjatywy nauczyciela Piotra Wolińskiego i poparciu biblioteki powiatowej w Mielcu powstała biblioteka publiczna z pierwszym wpisem do inwentarza 289 pozycji książkowych; tenże nauczyciel wypożyczał książki w godzinach popołudniowych i wieczornych

1950 – zatrudnienie pierwszej bibliotekarki Jadwigi Uzar aktywnej czytelniczki biblioteki; Jadwiga Uzar (Burghardt) kierowała placówką do 1983 roku

1958 – założenie gromadzkiej biblioteki w Domacynach, funkcję kierownika powierzono Kazimierze Kołek

1961 – założenie biblioteki w Babulach, funkcję kierownika powierzono Józefowi Babuli

1962 – Gromadzka Rada Narodowa (przewodniczący Ludwik Zgórniakiewicz) zakupiła dla biblioteki pierwszy telewizor „Klejnot”, przeniesienie biblioteki z Domacyn do Wojkowa

1975 – Gmina Padew Narodowa została włączona do powstałego województwa tarnobrzeskiego; odtąd biblioteka jest podporządkowana Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu, założenie filii bibliotecznej w Rożniatach, funkcję kierownika powierzono Janinie Rutkowskiej, przeniesienie biblioteki z Babul do Zarównia , nową filią kierowała Janina Rutkowska, zatrudnienie drugiej osoby na ½ etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej

1982 – zwiększenie zatrudnienia w bibliotece do dwóch pełnych etatów

1983 – Jadwiga Burghardt odeszła na emeryturę , kierownikiem biblioteki została Teresa Borowiec

1987 – utworzenie nowej filii bibliotecznej w Przykopie, funkcję kierownika powierzono Helenie Ruła (Bernat)

1991 – utworzenie nowej filii bibliotecznej w Babulach, funkcję kierownika powierzono Małgorzacie Płaza

1996 – biblioteka będąca w czołówce bibliotek gminnych w województwie otrzymała dyplom, a kierownik odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury

1998 – 50-lecie placówki : obchody w Sali GOK ; udział wzięły władze samorządowe i bibliotekarze emeryci

1999 – po likwidacji województwa tarnobrzeskiego biblioteka została podporządkowana Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie

2002 – biblioteka została przeniesiona się do nowego lokalu o pow.153 m 2 w budynku OPS

2003 – inauguracja corocznych spotkań pracowników biblioteki z władzami samorządowymi w Dniu Bibliotekarza

2004 – biblioteka rozpoczęła udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, I spotkanie to czytanie baśni przez Wójta Gminy P. Kazimierza Popiołka, 40-lecie filii w Wojkowie – spotkanie w Dniu Bibliotekarza w Wojkowie, biblioteka otrzymała zestaw 3 komputerów w ramach programu „Ikonka”; czytelnia notuje rekordową liczbę odwiedzin i udzielonych informacji

2005 – 30-lecie filii w Rożniatach – spotkanie w Dniu Bibliotekarza w Rożniatach, pod patronatem biblioteki zaczął działać Klub Pięciolatka

2006 – 30-lecie filii w Zarówniu – spotkanie w Dniu Bibliotekarza w Zarówniu

2007 – 20-lecie filii w Przykopie spotkanie w Dniu Bibliotekarza w Przykopie, biblioteka rozpoczęła cykl spotkań „Z książką na walizkach”- spotkania z pisarzami, ilustratorami książek itp.

2008 – 60-lecie biblioteki gminnej – spotkanie w Dniu Bibliotekarza w Padwi

2009 – spotkanie w Dniu Bibliotekarza w filii Zarównie (nowy lokal), w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Bibliotek” biblioteka otrzymała 90 tys. zł na remonty bibliotek. Samorząd gminny dołożył 51 tys. zł wyremontowano wszystkie placówki biblioteczne, zakwalifikowanie się biblioteki do Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanie projektu „Mama, tata z dzieckiem w bibliotece” w GBP i filiach bibliotecznych

2010 – w ramach udziału w Programie Rozwoju Bibliotek biblioteka gminna otrzymała sprzęt multimedialny o wartości 11408,77 zł (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, ekran, aparat cyfrowy) a każda z filii sprzęt o wartości 6609,29 zł ( 2 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy), do wszystkich filii bibliotecznych podłączono Internet, założono Koalicję na Rzecz Rozwoju Biblioteki, wydano publikację „ Ocalone wspomnienia” (realizacja projektu wspólnie z biblioteką Gimnazjum). Dzień Bibliotekarza w bibliotece w Padwi Narodowej

2011 – 20-lecie filii w Babulach, spotkanie w Dniu Bibliotekarza w Babulach, zakwalifikowanie się biblioteki do Programu Infrastruktura Kultury i otrzymanie dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla projektu: Zakup wyposażenia dla biblioteki i jej filii oraz zorganizowanie kącika dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej. Wartość projektu realizowanego w 2011 r. to 42 980 PLN, a dofinansowanie ministerstwa wyniosło 15 00 PLN.

W sierpniu 2011r. biblioteka zakupiła program MAK+ umożliwiający stworzenie katalogu elektronicznego książek we wszystkich bibliotekach a w przyszłości również wypożyczanie i tworzenie bibliografii regionalnej. Czytelnik będzie mógł poszukać interesującej książki i zamówić w celu wypożyczenia. Do końca roku wpisano do katalogu ok. 20 % księgozbioru.

2012 – remont dodatkowych pomieszczeń biblioteki : świetlica wiejska o pow. 59 m2 i „Izba Pamięci” o pow.29 m2 – wydano kwotę 44 345,07 zł , środki w wysokości 24 999 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego
– na koniec 2012 roku wpisano do katalogu elektronicznego 12 541 egzemplarzy
– 25-lecie filii w Przykopie – spotkanie w Dniu Bibliotekarza w filii w Przykopie
– w drugiej edycji Rankingu Bibliotek przygotowanego przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” Biblioteka zajęła 29 miejsce w Polsce , a 2 na Podkarpaciu

2013 – w Dniu Bibliotekarza zorganizowano spotkanie wspólnie z władzami Gminy i wsi w filii Rożniaty
– na koniec roku 2013 wpisano do katalogu elektronicznego 25 727 egzemplarzy
– po raz kolejny Fundacja Orange pokryła koszty utrzymania Internetu we wszystkich placówkach
– w trzeciej edycji Rankingu bibliotek przygotowanego przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą” Biblioteka zajęła 41 miejsce w Polsce na 763 biblioteki biorące udział w rankingu i pierwsze jako biblioteka gminna na Podkarpaciu
– po raz pierwszy bibliotekarze z czytelnikami wzięli udział w rajdzie rowerowym „Odjazdowy bibliotekarz” – trasa prowadziła z Padwi do Czajkowej  przez Babule i z powrotem przez Jaślany do Padwi
– w sierpniu bibliotekarze z czytelnikami zorganizowali rajd rowerowy „Śladami Ignacego Łukasiewicza”
– rozpoczęto cykl spotkań międzypokoleniowych w Bibliotece „Podróże moich marzeń”

2014 – W dniu Bibliotekarza odbyło się spotkanie bibliotekarzy z władzami gminy w GBP Padew
– 8 czerwca bibliotekarze z czytelnikami wzięli udział w akcji „Odjazdowy bibliotekarz” – trasa wiodła z Padwi przez Zarównie, Zachwiejów, Durdy, Wolę Baranowską , Skopanie, Dymitrów Duzy, Domacyny do Wojkowa gdzie zorganizowano piknik czytelniczy na placu obok filii bibliotecznej
– Fundacja Orange pokryła opłatę internetu w GBP i filiach
– w sierpniu bibliotekarze z czytelnikami oraz Stowarzyszenie Rodzin 3+ zorganizowało rajd rowerowy z Padwi do Gawłuszowic przez Kębłów, Rożniaty, Wolę Zdakowską a po powrocie do Padwi  przygotowano poczęstunek na placu zabaw
– dla grupy 50+ prowadzono w GBP i filiach kurs komputerowy „O finansach w bibliotece”, „Spotkanie z pasjami”, i kurs dla początkujących z obsługi komputera
– kontynuowano cykl spotkań „Podróże moich marzeń”
– zakupiono 30 audiobooków dla dzieci
– na koniec roku w katalogu elektronicznym było 36 480 egzemplarzy, dostęp do katalogu na naszej stronie bibliotecznej

2015 – w Dniu Bibliotekarza zorganizowano spotkanie, bibliotekarzy z władzami gminy i wsi Zarównie, w filii Zarównie z okazji 40-lecia filii
– zorganizowano rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” do Połańca
– rajd rowerowy „Biblioteka na dwóch kółkach” do Czajkowej i Sarnowa
– fundacja Orange pokryła opłatę za użytkowanie internetu do końca lipca 2015 r.w wysokości 3 tys.zł
– prowadzono kurs komputerowy dla osób 50+
– zorganizowano spotkania  z cyklu „Podróże moich marzeń” do Lwowa i Florencji
– zyskano 6 tabletów dla Biblioteki w ramach projektu „Tablety w Twojej bibliotece” o wartości 11 792 zł
– na spotkaniach autorskich w Bibliotece gościli  :  Wiesław Drabik, Grażyna Bąkiewicz, Sebastian Sobowiec, Zbigniew Kołba
– na koniec roku do katalogu elektronicznego wprowadzono 45 529 egzemplarzy co stanowi 85% księgozbioru

2016 – przeniesienie filii Bibliotecznej w Przykopie do nowego lokalu w świetlicy wiejskiej o pow. 63 m2
– dostęp do katalogu elektronicznego całości zbiorów GBP
– założenie koła zainteresowań – Dyskusyjny Klub Filmowy
– partnerstwo z Biblioteką szkolną  w organizacji „Nocy Bibliotek”
– partnerstwo w projekcie Stowarzyszenia Rozwój Gminy Padew „Od teatru profesjonalnego do teatru amatorskiego”
– realizacja projektu dla dzieci „Cyfrowa wyprawka – Jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu”
– spotkania autorskie : pisarze dla dzieci – Renata Piątkowska, Paweł Wakuła, podróżnik Leszek Szczasny
– kurs komputerowy „O finansach w bibliotece” dla osób 50+
– rajd rowerowy „Biblioteka na dwóch kółkach” na zakończenie wakacji : trasa Padew-Babule-Marki-Padew
– udział w akcji „Odjazdowy bibliotekarz” – rajd rowerowy do muzeum kardynała Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej
– spotkanie bibliotekarzy z władzami gminy i wsi Rożniaty z okazji 40-lecia filii w Dniu Bibliotekarza

2017 – dla dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych podczas wakacji we wszystkich bibliotekach zorganizowano piknik
– na spotkaniach autorskich gościli w Bibliotece: Zbigniew Kołba „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”, Leszek Szczasny podróżnik „Syria kiedyś i dziś”, Melania Kapelusz pisarka dla dzieci, Józef Roguz z urodzony w Padwi „Stronice spisane przez życie”
– realizowano projekt „Jak się bawił dziadek z babcią” współpracując z przedszkolami „Promyczek” i „Smyki”
– w ramach akcji Narodowe Czytanie przygotowano czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego wspólnie z Domem Dziennym Senior-Wigor
– zorganizowano kurs komputerowy dla emerytów
– w ramach akcji Odjazdowy Bibliotekarz zorganizowano rajd rowerowy dla czytelników i sympatyków Biblioteki, trasa liczyła ok.20 km
– W Dniu Bibliotekarza zorganizowano spotkanie bibliotekarzy z władzami gminy i samorządu wsi Przykop
– Filia Biblioteki Publicznej w Przykopie świętowała 30-lecie powstania (15 czerwiec 1987r.)

2018 – 70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej – piknik biblioteczny dla czytelników:

 • powitanie gości przez Dyrektora Biblioteki Panią Teresę Borowiec, przemówienia gości (Wójt Gminy Robert Pluta, przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, dyrektor WiMBP w Rzeszowie Barbara Chmura, dyrektor MBP w Mielcu Jolanta Strycharz)
 • wręczenie nagród książkowych dla najaktywniejszych czytelników Biblioteki ostatnich 10 lat
 • wręczenie serc piernikowych osobom związanym z Biblioteką (władze samorządowe, dyrektorzy bibliotek nadrzędnych, była kierowniczka Biblioteki Pani Jadwiga Burghardt)
 • występ dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola
 • gry i zabawy dla dzieci przygotowane i prowadzone przez bibliotekarzy
 • konkurs „Zakładka do książki”

– cykl imprez związanych ze 100-leciem niepodległości : spektakl słowno-muzyczny „Biało-czerwoni” w filii Rożniaty, wieczornica patriotyczna w filii Zarównie, rajd rowerowy „Szlakiem Niepodległej” , montaż „Droga do niepodległości” w „Senior-Wigor” w Przykopie, zajęcia wakacyjne związane tematycznie z odzyskaniem niepodległości, sesja fotograficzna „Na ludowo”
– projekt „Wolnym spacerkiem po Padwi” z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 – cykl warsztatów Małego Patrioty , archiwum mikrohistorii, widowisko niepodległościowe na 11 listopada
– piknik wakacyjny dla dzieci uczestniczących w zajęciach w okresie wakacji w bibliotekach
– spotkania autorskie : Leszek Szczasny o Mauretanii, Renata Piątkowska „O zwierzakach”, „Irena Sendlerowa”
– teatrzyki dla przedszkolaków : „Pinokio”,”Nie do wiary, w bibliotece kryją się czary”, „Na tropie afery, gdzie podziały się litery”, „Opowieści z teczki profesora książeczki”
– Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

 

2019

 • o finansach w bibliotece – VI edycja” – szkolenia dla 30 seniorów
 • udział w „Narodowym czytaniu nowel „- uczestniczyło 60 osób
 • udział w „Nocy Bibliotek – Znajdźmy wspólny język”- wieczór filmowy –uczestników 10 osób
 • rajd rowerowy dla czytelników i sympatyków Biblioteki „Szlakiem nadwiślańskim” – uczestniczyło 33 osoby
 • piknik wakacyjny dla dzieci biorących udział w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez wszystkie biblioteki – uczestniczyło 65 dzieci
 • spektakl słowno-muzyczny „A ja wolę swoją mamę” w filii Zarównie
 • spektakl „Cicha noc- mikołajkowo-wigilijne spotkanie „ w filii Rożniaty
 • piknik z bohaterką bajek „Kicia kocia „ w filii Wojków
 • zabawa andrzejkowo-mikołajkowa w Filii Zarównie
 • 55 lat filii w Wojkowie –spotkanie bibliotekarzy, władz gminy i sołectwa oraz czytelników, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci z Wojkowa
 • spotkanie autorskie z podróżnikiem L. Szczasnym „Polska na szóstkę” – uczestników 18 osób
 • pasowanie na czytelnika biblioteki przedszkolaków – 45 dzieci
 • turniej Pluszowego Misia impreza zorganizowana ze szkołą – uczestników 55 dzieci
 • teatrzyki dla dzieci – 4 spektakle – uczestników 120 dzieci