• Gminna Biblioteka Publiczna ul. Ks. Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa
  • (15) 811-93-16

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2019 Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa. Rok 2019 Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny realizuje Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. W roku 2018 otrzymano 6,2 tys. zł i za tą kwotę zakupiono 367 woluminy dla GBP i filii bibliotecznych

W roku 2019 dofinansowanie wynosi 8,2 tys. zł i za tą kwotę planuje się zakupić literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury.