Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 

Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

 

W 2021 roku dofinansowanie w GBP Padew na zakup książek wyniosło 10000 zł, zakupiono 412 książek. Struktura zakupu przedstawia się następująco: 332 pozycji z literatury dla dorosłych, 57 pozycji  dla dzieci i młodzieży i 23 pozycji literatury niebelestrystycznej.

W 2022 roku dofinansowanie w GBP Padew na zakup książek wyniosło 20 000 zł, zakupiono 777 książek. Struktura zakupu przedstawia się następująco: 508 pozycji z literatury dla dorosłych, 200 pozycji  dla dzieci i młodzieży i 69 pozycji literatury niebeletrystycznej.

 

W 2023 roku dofinansowanie w GBP Padew na zakup książek wyniosło 25 000 zł, zakupiono 926 książek. Struktura zakupu przedstawia się następująco: 575 pozycji z literatury dla dorosłych, 267 pozycji  dla dzieci i młodzieży i 84 pozycji literatury niebeletrystycznej.