Wspomnienia uczestników zajęć w Dziennym Domu “Senior Wigor” w Przykopie.

wspomnienia-uczestnikow-zajec-w-dziennym-domu-senior-wigor-w-przykopie

Prezentujemy Państwu kolejny film będący efektem działań w projekcie „Uniwersytet Ignacego Łukasiewicza”, realizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Padwi Narodowej. Zadanie jest dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie z programu „Patriotyzm Jutra” oraz wsparte finansowo przez Urząd Gminny w Padwi Narodowej. Film zawiera wiele ciekawych historii, opowieści i informacji o przeszłości naszej gminy. Wspomnieniami podzielili się tym razem, podczas wywiadów przeprowadzonych przez młodzież, uczestnicy zajęć w Dziennym Domu “Senior Wigor” w Przykopie.