Narodowe Czytanie Ballady i romanse Adama Mickiewicza 2022r

narodowe-czytanie-ballady-i-romanse-adama-mickiewicza-2022r

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi tradycją stał się udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Została ona zainicjowana w 2012 roku przez byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W roku 2015 patronat honorowy nad akcją przejęła obecna Para Prezydencka. Celem Narodowego Czytania jest przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
W tym roku czytaliśmy wspólnie, po raz 11, lekturę „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
Utwór ten został wydany 200 lat temu w Wilnie, jako zbiór poezji i zapoczątkował w Polsce romantyzm. To tekst nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczciwości , fantazji i ludowej moralności.
Młodzieńcza twórczość Mickiewicza szybko okazała się przełomowa i trudno jest nam dzisiaj wyobrazić sobie polską literaturę bez niego. Epoka romantyzmu jest bowiem ściśle zespolona z tożsamością naszego narodu, epoką zmagań z zaborcą, powstań narodowych, tajnych stowarzyszeń, myśli patriotycznych, marzeń o Niepodległości Ojczyzny.
W wydarzeniu uczestniczyli Wójt Gminy Padew Narodowa P. Robert Pluta, Seniorzy oraz Opiekunowie Dziennego Domu ”Senior Wigor” w Przykopie. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor GBP w Padwi P. Edyta Pazdan-Skórska, która przywitała zaproszonych gości oraz przybliżyła historię dzieła Adama Mickiewicza.
Swoje umiejętności sceniczne, aktorskie i recytatorskie tym razem zaprezentowali Seniorzy. Wystąpili w niezwykle oryginalnych kostiumach, tworząc tym samym piękną oprawę czytanych utworów: „Świteź”, „Świtezianka” i “Pani Twardowska”. Usłyszeliśmy także wspaniałą deklamację Pani Heleny Koniecznej, która zinterpretowała utwór „Powrót taty” i wyczarowała niezwykły klimat. Wszystkie wystąpienia zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie Wójt Gminy Pan Robert Pluta podziękował oraz pogratulował występu. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przy kawie i herbacie.
Wspólne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza było okazją do refleksji nad polską historią, a także bardzo inspirującym spędzeniem czasu w naszej bibliotece.