Konferencja historyczna w Padwi Narodowej

konferencja-historyczna-w-padwi-narodowej

Z inicjatywy Pana Wójta Roberta Pluty w czwartek, 20 września, odbyło się spotkanie promujące projekt „Wolnym spacerkiem po Padwi”, realizowany w padewskiej bibliotece. Zaplanowano go w konwencji konferencji historycznej, nad przebiegiem której czuwały Panie Edyta Pazdan-Skórska i Katarzyna Lompart, autorki i realizatorki projektu. Na konferencję przybyli zaproszeni goście: Janusz Bik, Przewodniczący Rady Gminy,  Jak Uzar, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Anna Uzar, Dyrektor Szkoły Podstawowej, Mirosław Gonet, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej, Mazur Teresa, Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Socjalnej, Radny Janusz Uzar, a także Seniorzy Domu Senior-Wigor w Przykopie wraz z Ewą Pańczyk, Kierownikiem, Koło Emerytów i Rencistów w Padwi Narodowej, indywidualni goście i młodzież szkolna wraz z nauczycielami. Inauguracyjne słowo wygłosiła Pani Teresa Borowiec, Dyrektor GBP, która przypomniała historię biblioteki oraz opowiedziała o sposobach gromadzenia i prezentacji materiałów lokalnych w placówce. Głos zabrał także Pan Janusz Bik, Przewodniczący Rady Gminy, przypominając o wydarzeniach historycznych i ich rocznicach obchodzonych w naszej Gminie, jak choćby rocznica 100-lecia wzniesienia Pomnika Grunwaldzkiego w Padwi. Zapewnił, że dbałość o historię lokalną jest jednym z ważniejszych działań Rady Gminy.

Przemówienia prelegentów rozpoczęła Pani Edyta Pazdan-Skórska, Kustosz GBP i koordynator projektu. Przybliżyła odbiorcom skąd wziął się pomysł na działania historyczne w projekcie i jak jest on realizowany. Wspomniała o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, o partnerach: Gminnym Ośrodku Kultury i Stowarzyszeniu Rozwój Gminy Padew Narodowa, a także o głównym celu działań: budowaniu pamięci regionalnej, dotyczącej wydarzeń historycznych w kontekście 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Służyć temu mają główne i najbardziej pracochłonne działania projektowe, związane z tworzeniem Archiwum Mikrohistorii, jedynego, ogólnodostępnego miejsca, w którym zgromadzony jest bogaty zbiór lokalnych materiałów historycznych, do tej pory mocno rozproszonych lub całkowicie nieznanych. W jego powstaniu uczestniczył nie tylko Zespół projektowy, ale także mieszkańcy gminy, którzy chętnie dzielili się posiadanymi zdjęciami, dokumentami, zapiskami, notatkami, kliszami fotograficznymi, artefaktami. Bardzo cennym zbiorem w Archiwum są nagrania wspomnień świadków historii, seniorów, którzy pamiętają czasy II wojny światowej, jej przebieg na padewskiej ziemi i zechcieli nam o tym opowiedzieć. Opracowane merytorycznie i technicznie zbiory prezentujemy z dumą na ogólnodostępnej stronie internetowej: http://niepodlegla.padew.eu/. Cieszymy się, że strona jest często odwiedzana, rejestrujemy na niej ok. 120 wejść dziennie (od początku sierpnia zarejestrowaliśmy ok. 2000 unikalnych wejść). Kluczem do Archiwum jest specjalnie zaprojektowana mapa – spacerownik po Padwi i Gminie Padew Narodowa, rozdawana mieszkańcom, którą można także pobrać z zakładki w Archiwum. Jest to prosty w użyciu przewodnik, który przybliża wydarzenia historyczne, poprzez osadzenie ich w konkretnych miejscach topograficznych. Dzięki kodom QR bardziej mobilny użytkownik będzie mógł podczas spaceru wejść do Archiwum i uzyskać szersze informacje nt. odwiedzanego miejsca. Pani Edyta Pazdan-Skórska podkreśliła, że choć projekt kończy się w listopadzie, to działania nad Archiwum nie ustaną, a każdy znaleziony w domu stary przedmiot czy zdjęcie będzie cennym nabytkiem opowiadającym historię. Podziękowała także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Jako kolejny wystąpił Pan Józef Stachula, który z ogromną pasją przedstawił prelekcję pt. „Drogę do Niepodległości w moich wspomnieniach”. Opowiedział zarówno do postaci Paderewskiego, jak i czasach powojennych, szczególnie w kontekście rozwijającego się w Padwi szkolnictwa.

O tym, że młodzież może i powinna być świadomym odbiorcą historii, szczególnie tej lokalnej, przekonywała Julia Śnieżyńska, uczennica kl. III gimnazjum. Szczególnie mocno zabrzmiał u ustach młodej prelegentki apel: „My młode pokolenie musimy bronić przeszłości historycznej, prawdy historycznej. Musimy za wszelką cenę dbać o naszą piękną historię, aby pewnego dnia, gdy się obudzimy, z narodu ofiar nie zrobiono z nas narodu katów. Zwracam się do Was: miejcie szacunek do barw narodowych, kultywujcie pamięć o Niepodległej Polsce”.

Na zakończenie wystąpiły Seniorki z Domu Senior-Wigor, Panie: Honorata Krakowiak, Emilia Rogala i Władysława Hudela, które zaprezentowały zapamiętane z dzieciństwa wiersze, także patriotyczne. Wystąpieniu towarzyszyło ogromne wzruszenie, zarówno deklamujących, jak i widowni, która z podziwem słuchała recytacji z pamięci i gromkimi brawami nagrodziła wszystkie Panie.

W dyskusji zaplanowanej na zakończenie konferencji udział wzięli: Wiceprzewodniczący Jan Uzar, który przypomniał postać Ludwiki Uzar-Krysiakowej oraz Zofia Górska, wspominająca Franciszkę Krawczyk, mieszkankę Padwi zaangażowaną służbę wywiadowczą w czasie II wojny światowej.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, prelegentom, a także młodzieży za aktywny udział w konferencji.