• Gminna Biblioteka Publiczna ul. Ks. Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa
  • (15) 811-93-16

Komputery dla Biblioteki !

Instytut Książki ogłosił wyniki naboru do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Złożonych zostało 883 wnioski, z tego poprawnych formalnie 758. 113 bibliotek  z gmin o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych (wskaźnik G) otrzymało dofinansowanie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej jest jedną z tych, która otrzymała dotację w wysokości 24 300 zł . Zostanie ona przeznaczona na zakup komputerów i sprzętu towarzyszącego.