45 lat minęło …

45-lat-minelo

Po 45 latach pracy na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Panią Teresę Borowiec. W uroczystych spotkaniach pożegnalnych, zorganizowanych w odstępach czasowych, uczestniczyli: Pan Wójt Gminy Robert Pluta, Pani Sekretarz Małgorzata Brożyna, Pani Skarbnik Joanna Mycek, pracownicy  biblioteki, a także dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wraz z  pracownikami. W dobie pandemii uroczystość była dostosowana do obowiązujących norm sanitarno-epidemiologicznych.

Pan Wójt podziękował Pani Teresie Borowiec za 45 lat pracy, trud, zaangażowanie i sumienne podejście do wykonywanych obowiązków. Podkreślił zasługi i docenił trud wniesiony w rozwój biblioteki oraz pięciu filii. Ciepłych słów, pochwał i życzeń związanych z przejściem na emeryturę nie szczędzili także goście, składając podziękowania za współpracę.  Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w popularyzację czytelnictwa oraz upowszechniania kultury słowa. Składamy wyrazy uznania za dobrą pracę oraz za serdeczność, z jaką podchodziła Pani do czytelników. Jednocześnie życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń na „zasłużonych wakacjach”.