Zajęcia biblioterapeutyczne

W tym roku szkolnym nasza biblioteka przeprowadziła cykl spotkań biblioterapeutycznych w szkole podstawowej. Zajęcia skierowane były przede wszystkim do klas VI i VII, dotyczyły umiejętności dbania o pozytywne relacje z rówieśnikami, odpowiedniej komunikacji i przede wszystkim radzenia sobie z plotką i plotkarzami. Spotkania przeprowadziła Pani Edyta Pazdan-Skórska, we współpracy z Panią pedagog Elżbietą Pyzińską i Panią bibliotekarką Bogumiłą Pierzchałą.