Zabawa Andrzejkowa w Zarówniu

zabawa-andrzejkowa-w-zarowniu

W dniu 29 listopada w budynku wiejskim w Zarówniu odbyła się zabawa dla dzieci z Zarównia i Zachwiejowa , organizowana przez sołtysa wsi Zarównie Józefa Mitkiewicza  wraz z Radą  Sołecką , Kołem Gospodyń Wiejskich i Biblioteką .W imprezie uczestniczyło    45 dzieci wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście : Wójt Gminy  Robert Pluta ,Sekretarz  Małgorzata Brożyna ,Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  Teresa Borowiec ,Radny Marian Rup, oraz sołtys wsi z małżonką  Anną Mitkiewicz. Atrakcją imprezy były liczne wróżby andrzejkowe  ,gry i zabawy zespołowe przygotowane przez bibliotekarki z filii Zarównie i Babule. W przerwie między zabawami na dzieci czekał słodki poczęstunek i pizza . Na koniec imprezy wszystkie dzieci otrzymały upominek niespodziankę ufundowaną przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Organizatorzy  imprezy składają serdeczne podziękowania wszystkim  uczestnikom i osobom , mający czynny udział w organizacji tej zabawy.