„Wolnym spacerkiem po Padwi” – projekt realizowany w naszej Gminie w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Do programu złożono 2516 wniosków, spośród których dofinansowanie otrzymało 218 projektów na łączną kwotę 13 mln zł. Wniosek pn. „Wolnym spacerkiem po Padwi”, napisany przez Panie Edytę Pazdan-Skórską i Katarzynę Lompart uplasował się na 41 pozycji, uzyskując kwotę dofinansowania w wysokości 10200 zł (wartość projektu 12200 zł).

Głównym celem naszych działań jest zgromadzenie informacji o lokalnych wydarzeniach związanych z odzyskiwaniem niepodległości, ich opracowanie i przekazanie mieszkańcom gminy. Przeprowadzimy wywiady historyczne z seniorami, a uzyskany w ten sposób materiał udostępnimy w formie dźwiękowej na naszej stronie internetowej (lic. Creative Commons Uznanie autorstwa) jako ogólnodostępne Archiwum mikrohistorii. Posiadane informacje, oraz te, które uzyskamy od seniorów, wykorzystamy do tworzenia map (spacerowników) po naszej gminie. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli samodzielnie odkrywać lokalną historię w dogodnym dla siebie czasie. Edukować będziemy też przedszkolaków podczas Warsztatów Małego Patrioty (zajęcia historyczne dostosowane do wieku dzieci, wokalne, literackie oraz manualne: plastyczne i kulinarne). Zaangażujemy dzieci do przygotowania spektaklu muzyczno-teatralnego pt. „Wolni razem” na scenie GOK-u, podczas którego przedszkolaki zachęcą do wspólnego, radosnego świętowania Niepodległości.

Projekt realizowany będzie od 25 czerwca do 20 listopada. Partnerami naszych działań są: Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej oraz Stowarzyszenie Rozwój Gminy Padew Narodowa. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

alt