„Wolnym spacerkiem po Padwi” – projekt realizowany w naszej Gminie w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

wolnym-spacerkiem-po-padwi-projekt-realizowany-w-naszej-gminie-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla

Wraz z ostatnim dniem lipca zakończyliśmy realizację pierwszego, historycznego etapu projektu pn. Wolnym spacerkiem po Padwi. Co udało nam się zrobić od 25 czerwca?

  • Stworzyliśmy Archiwum Mikrohistorii, umieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://niepodlegla.padew.eu/
  • Przeprowadziliśmy wywiady z seniorami, które zostały nagrane, opracowane i umieszczone w naszym Archiwum. Rozmawialiśmy także z osobami, które pamiętają opowieści starszego pokolenia. Te relacje również nagrywaliśmy i publikujemy je na stronie. W ten sposób ocalone zostały niezwykłe historie i wspomnienia czasów minionych, dotyczące wydarzeń sięgających czasów połowy XIX w., związanych z procesem odzyskiwania Niepodległości.
  • Zebraliśmy bogaty materiał ikonograficzny, opowieści w formie tekstowej, listy, dokumenty, fotografie, mapy, zapiski, pamiętniki, druki ulotne, wycinki ze starych gazet, itp. Zbiory te zostały zeskanowane, opracowane graficznie i merytorycznie i umieszczone w Archiwum Mikrohistorii.
  • W tworzeniu Archiwum, zamiast przewidywanych 10, dotychczas wzięło udział 26 osób: są to seniorzy udzielający wywiadów oraz osoby, które podzieliły się z nami swoimi wspomnieniami i rodzinnymi pamiątkami. Zgłaszają się także kolejni chętni, tak więc strona będzie na bieżąco uaktualniana i wzbogacana o nowe materiały.
  • Opracowaliśmy spacerownik – mapę, która jest kluczem do naszego Archiwum. Umieszczone na niej zostały najważniejsze miejsca związane z historią Gminy Padew Narodowa wraz z krótkimi informacjami o nich, zadnie do wykonania oraz kody QR, odsyłające do bogatszych zasobów archiwalnych.
  • Wydrukowaliśmy spacerownik w nakładzie 2000 egzemplarzy. Został on rozdany bezpłatnie mieszkańcom naszej gminy, wraz z zachętą do podjęcia indywidualnego spaceru historycznego po gminie. Trwa zbieranie haseł końcowych oraz monitorowanie aktywności w Archiwum Mikrohistorii.

Projekt realizowany jest od 25 czerwca do 20 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej. Partnerami naszych działań są: Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej oraz Stowarzyszenie Rozwój Gminy Padew Narodowa.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”