W tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

w-tym-roku-obchodzimy-100-rocznice-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, dziś mieszkamy w wolnej Ojczyźnie i możemy uczcić tą niezwykłą rocznicę. Uczestnicy wakacyjnych zajęć w bibliotece w Rożniatach postanowili uczcić i wyrazić szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów którzy walczyli o nasz kraj, o naszą przyszłość, przygotowując uroczysty spektakl słowno-muzyczny pt. ”Biało-czerwoni”. W przedstawieniu wzięły udział dzieci z wsi Rożniaty i okolic: Julia Bik, Katarzyna Kopała, Emilia Bik, Paweł Bik, Lena Naprawa, Antoni Lompart, Dagmara Konieczna, Daniel Dul, Oliwia Perc, Brajan Serwan, Karolina Kopała, Mikołaj Roguz, Agnieszka Kobiałka, Karol Lompart, Sara Naprawa, Adrian Konieczny. Do spektaklu dzieci przygotowała Pani Katarzyna Lompart. Uroczystość odbyła się 18 sierpnia 2018r. w Domu Strażaka w Rożniatach. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, Pani Sekretarz Anna Wiącek,Pani Skarbnik Joanna Skopińska-Mycek, Pan Sołtys Wsi Rożniaty Adam Kopała, Pani Dyrektor GBP Teresa Borowiec oraz publiczność składająca się z rodziców, dziadków, koleżanek i kolegów. Dzieci, pomimo wakacji, chętnie poświęciły swój wolny czas, aby przygotować się przez miesiąc do występu, a także wykonać własnoręcznie dekorację sceny i kotyliony wręczane gościom.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor GBP Teresa Borowiec, która przybliżyła gościom temat spektaklu. Po krótkiej przemowie wystąpiły dzieci. Zostały odśpiewane pieśni patriotyczne i recytowane wiersze o Niepodległości. Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po zakończeniu przemówili: Pani Dyrektor Teresa Borowiec i Pan Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, którzy podziękowali dzieciom za występ i osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Dzieci dostały w nagrodę słodki poczęstunek od Pana Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Bik i Pana Sołtysa Wsi Rożnaity Adama Kopały. Na zakończenie odbył się grill, przy którym mogliśmy podzielić się wrażeniami ze spotkania. Serdeczne podziękowania należą się rodzicom, za umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach oraz samym dzieciom które pokazały swoje talenty artystyczne i plastyczne. Dziękujemy Pani Aleksandrze Konieczna i Pani Marzenie Dul za upieczenia placków, Pani Edycie Pazdan-Skórskiej za piękne zdjęcia, które będą dla nas pamiątką, Panu Adamowi Lompartowi za pomoc przy grillu oraz Panu Sołtysowi Wsi Rożniaty Adamowi Kopała, który służył ogromnym wsparciem i pomocą w zorganizowaniu tego wydarzenia.