uroczyste-zakonczenie-projektu-o-finansach-w-bibliotece-6-edycja

W każdym projekcie przychodzi moment zakończenia działań i ich podsumowania. We wtorek, 10 września także i my spotkaliśmy się już po raz ostatni z uczestnikami cyklu „ O finansach … w bibliotece – 6 edycja”. Uroczyste zakończenie, wraz z rozdaniem dyplomów i analizą efektów szkoleń miało miejsce w Dziennym Domu Senior – Wigor w Przykopie. Oprócz uczestników na spotkaniu obecni byli: Wójt Gminy Robert Pluta, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, Skarbnik Gminy Joanna Skopińska-Mycek, Dyrektor GBP Teresa Borowiec, Kierownik DDSW Ewa Pańczyk, p.o. Kierownika DDSW Aleksandra Cimek.

Wszystkie trzy grupy ukończyły wybrane przez siebie moduły, podnosząc swoje kompetencje finansowe i informatyczne, a nad prawidłowym przebiegiem szkoleń czuwali trenerzy: Edyta Pazdan-Skórska oraz Katarzyna Lompart. Po krótkim przywitaniu Pani Teresy Borowiec oraz Pani Aleksandry Cimek przeszedł czas na podsumowania, które przedstawiła Pani Edyta Pazdan-Skórska, opowiadając o przebiegu projektu, tematyce spotkań, frekwencji oraz atmosferze na zajęciach. Zaprezentowany został także krótki film pokazujący pracę uczestników, który wywołał uśmiech na twarzy Seniorów. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Bik. Pogratulowali kursantom chęci do pracy i wzbogacania wiedzy, podkreślili istotę brania udziału w takich projektach, które prowadzą do rozwoju gminy, oraz docenili rolę biblioteki i trenerów w projekcie w kreowaniu ciekawych pomysłów na realizację programu. Wszyscy obecni uczestnicy otrzymali z rąk Pana Wójta, Pana Przewodniczącego oraz Pani Skarbnik certyfikaty ukończenia szkolenia wraz z nagrodami.

Spotkanie stało się także miłą okazją do wręczenia nagród jubileuszowych Pani Kierownik DDSW Ewie Pańczyk oraz p.o. Kierownika Aleksandrze Cimek. Serdecznie gratulujemy.

Na koniec, przy kawie i pysznym cieście, spędziliśmy czas dzieląc się swoimi wrażeniami i wspominając

zakończoną właśnie przygodę z finansami.

Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność na uroczystości. Naszym Partnerom: Dziennemu Domowi Senior Wigor w Przykopie oraz Senior+ w Padwi dziękujemy za pomoc w organizacji spotkań, zaś uczestnikom za aktywny udział w projekcie, miłą atmosferę na zajęciach i pasję w zdobywaniu nowej wiedzy. Życzymy, by zdobyta wiedza pomagała Państwu w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych.

Projekt „O finansach… w bibliotece – VI edycja” realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne
z celami Programu Rozwoju Bibliotek.