Trzeci etap działań projektu „Uniwersytet Ignacego Łukasiewicza”

trzeci-etap-dzialan-projektu-uniwersytet-ignacego-lukasiewicza

Rozpoczęliśmy ostatni, trzeci etap, działań projektu „Uniwersytet Ignacego Łukasiewicza” – blok przedsiębiorczo-innowacyjny. Zadanie polega na 3 spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy promują w swojej działalności ekologię.

Pierwsza wizyta miała miejsce w firmie „DREW-BIK”, gdzie dzięki uprzejmości właściciela, Pana Janusza Bik, uczniowie mieli okazję zapoznać się ze sposobami łączenia osobistej pasji z troską o rozwój lokalny oraz dbałość o środowisko naturalne. Właściciel, oprowadził uczniów po swojej firmie, opowiedział o etapach pracy i sposobach jakie są stosowane aby praca była jak najbardziej ekologiczna.

Drugie spotkanie miało miejsce w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi, gdzie Pan Wojciech Rusek (kierownika ZWiUK-u) oprowadził uczestników. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała informacji i ciekawostek o etapach i sposobach segregacji oraz o powtórnym wykorzystaniu odpadów.

Ostatnia wizyta miała miejsce u Pana Krzysztofa Mazur, właściciela Pasieki „Miodowe Lata”. Uczestnicy dowiedzieli się od pszczelarza wielu ciekawostek o pszczołach. Poznali skład rodziny pszczelej, podział pracy i budowę gniazda. Mieli okazję skosztować miodu oraz zobaczyć jak wygląda pyłek pszczeli, propolis, pierzga oraz wosk pszczeli.  

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i niezwykle ciekawe wprowadzenie w tematykę lokalnej ekologii.