Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim

siec-na-kulture-w-podregionie-tarnobrzeskim

Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej zakończyła realizację projektu pn. ,,Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim” nr POPC.03.02.00-00-0420/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3,2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”), na zakończenie którego otrzymała 6 laptopów.

Celem projektu było:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników GBP w Padwi poprzez organizację szkoleń online oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie GBP w Padwi w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i mile spędzony czas.