See you soon – podsumowanie zajęć z języka angielskiego

see-you-soon-podsumowanie-zajec-z-jezyka-angielskiego

See you soon, English !!!

Podsumowanie zajęć z języka angielskiego: ENGLISH IS FUN !

 

To był intensywny rok pracy dla naszych dzieciaków, którzy uczęszczali na zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Małgorzatę Łącz w Bawiarence. W zajęciach realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Padwi Narodowej brało udział prawie 70 dzieci z całej gminy. Dodatkowe lekcje z języka angielskiego prowadzone były dwa razy w tygodniu, począwszy od grup zerówek do klasy IV włącznie. Głównym celem zajęć miało być rozwijanie w uczniach ciekawości, otwartości i tolerancji wobec kultury zagranicznej oraz rozbudzenie motywacji do nauki języka angielskiego. Zajęcia organizowane były wokół zagadnieńleksykalnych, gramatycznych i kulturowych, ale zawierały także elementy gier, zabaw, ruchu i tańca. Przy okazji zdobywania wiadomości o Wielkiej Brytanii uczniowie wzbogacali zasób słownictwa angielskiego, zdobywali umiejętność swobodnego komunikowanie się w języku obcym  i kształtowali motywację do nauki języka angielskiego.

Poniżej zamieszczam całoroczną fotorelację z zajęć z języka angielskiego w Bawiarence.
Życzymy miłego oglądania i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

Małgorzata Łącz