Ranking

ranking

28 listopada 2018 r., w siedzibie Biblioteki Narodowej w Pałacu Krasińskich w Warszawie, podczas uroczystej Gali, ogłoszono wyniki Rankingu Bibliotek 2018, organizowanego przez Instytut Książki i dziennik “Rzeczpospolita”.
MAMY POWÓD DO DUMY.!!!!

Ankieta Rankingu Bibliotek “Rzeczpospolitej” została wysłana do 2300 bibliotek, do wszystkich gmin wiejskich, miejsko-gminnych i miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu) w Polsce. Wśród stu pięćdziesięciu pierwszych bibliotek, które wzięły udział w rankingu, znalazło się 10 bibliotek z woj. Podkarpackiego.
   102 miejsce w skali kraju , 9 w województwie podkarpackim  a 3 w kategorii gmina wiejska dla naszej Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej i jej filii. W Rankingu o tytuł  najlepszej placówki walczyło 750 bibliotek.

      W gronie bibliotek, które wzięły udział w ósmej edycji Rankingu Bibliotek “Rzeczpospolitej” 2018, najlepszą biblioteką na Podkarpaciu okazała się Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie otrzymując 6 miejsce w rankingu. Druga to Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie z 14 miejscem w rankingu, a trzecia z najlepszych w naszym regionie to Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale -29 miejsce w rankingu. Bardzo dobrze poradziły sobie także biblioteki z Łańcuta, Jasła, Kolbuszowej, Stalowej Woli, Lubaczowa, Miejsca Piastowego.

     Laureatów wyłoniono na podstawie ankiety dotyczącej m.in. powierzchni bibliotek i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średniego zatrudnienia w placówce bibliotecznej, czasu pracy biblioteki, wielkości księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkości księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, ilości zakupionych nowych książek.

     Punkty przyznawane były także za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne i literackie.

Dla nas to zaskoczenie i zaszczyt, że kolejny raz nasza Biblioteka oceniona została tak wysoko, cieszymy się z oceny, a wszystkim zwycięskim bibliotekom serdecznie gratulujemy.

                                                                                         T.Borowiec
Dyrektor GBP