Przezorny Senior zawsze ubezpieczony!

przezorny-senior-zawsze-ubezpieczony

W GBP w Padwi Narodowej odbyło się pierwsze z 5 spotkań edukacyjnych dotyczących finansów osobistych dla osób w wieku powyżej 50 lat. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób podzielonych na trzy grupy. Omawiany moduł to: „Przezorny zawsze ubezpieczony. Jak dobrze się ubezpieczyć?”. Kurs był podzielony na cztery tematy:

  1. Ubezpieczenia – pierwsze kroki
  2. Dokumenty ubezpieczeniowe pod lupą
  3. Zakup wybranej oferty rynku ubezpieczeniowego
  4. Ochrona praw ubezpieczonych.

 

Uczestnicy poznali podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe: polisa, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), ubezpieczający, ubezpieczony, ubezpieczyciel, uposażony, szkoda, odszkodowanie, suma ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy. Zapoznali się z rodzajami ubezpieczeń i ich podziałem oraz dowiedzieli się gdzie szukać pomocy, jeśli podczas korzystania z usług ubezpieczeniowych zostaną naruszone Ich prawa konsumenckie i ubezpieczyciel nie wywiąże się z umowy.

Temat cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród kursantów. Każdy mógł podzielić się swoim doświadczeniem oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące go pytania. Grupy były bardzo aktywne i pozytywnie nastawione do przeprowadzanego szkolenia. Pomimo obszernego materiału do zrealizowania nie zabrakło czasu na zabawy w grupie i krótkiej przerwy przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.

Dwa spotkania odbyły się w Dziennym Domu Senior – Wigor w Przykopie a jedno w Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowe. Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Lompart wraz z Panią Edytą Pazdan-Skórską.

Projekt „ O finansach … w bibliotece – 6 edycja” realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt „O finansach… w bibliotece – VI edycja” realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne
z celami Programu Rozwoju Bibliotek.