Projekt „Wolnym spacerkiem po Padwi” – podsumowanie

projekt-wolnym-spacerkiem-po-padwi-podsumowanie

Zakończyliśmy działania projektowe związane z działaniami pn. „Wolnym spacerkiem po Padwi” realizowanymi w  ramach Programu „Niepodległa” od 25 czerwca do 20 listopada 2018 r.. Nasz projekt zajął 41 miejsce spośród 2516 zgłoszonych wniosków (tylko 218 wniosków z całej Polski otrzymało dotację w I naborze). Wartość projektu: 12200 PLN, dofinansowanie uzyskane z dotacji Biura Programu Niepodległa: 10200 PLN. Autorkami projektu są Panie: Edyta Pazdan-Skórska i Katarzyna Lompart, a zespól projektowy to:

Edyta Pazdan-Skórska, kustosz GBP, koordynator projektu

Katarzyna Lompart, bibliotekarz GBP, specjalista ds. promocji

Lucyna Gunia, nauczyciel historii SP, konsultant historyczny

Leonard Mycek, konsultant historyczny

Barbara Burghardt, pracownik GOK-u, autor zdjęć współczesnych

Grzegorz Łącz, grafik komputerowy i informatyk, odpowiedzialny za graficzne opracowanie Archiwum Mikrohistorii

Projekt realizowany był w partnerstwie z  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Padwi Narodowej i Stowarzyszeniem Rozwój Gminy Padew Narodowa. Pozostałymi instytucjami w Padwi Narodowej, wspomagające działania projektu były: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Dzienny Dom “Senior – WIGOR” w Przykopie, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Spółdzielczy w Mielcu Oddział w Padwi Narodowej.

Główne cele zrealizowane w projekcie to:

 1. Budowanie pamięci regionalnej: pozyskanie, opracowanie i przekazanie w ciekawy i atrakcyjny sposób wiedzy o lokalnych wydarzeniach związanych z odzyskiwaniem niepodległości. Cel zrealizowaliśmy poprzez przeprowadzenie wywiadów z seniorami dotyczących przeszłości gminy, opracowanie materiałów uzyskanych od seniorów i innych mieszkańców gminy, np. listów, rękopisów, notatek, fotografii, artefaktów. Powstała strona internetowa – Archiwum Mikrohistorii, dostępna pod adresem: http://niepodlegla.padew.eu/, na której umieściliśmy pozyskane materiały historyczne. Powstał także spacerownik: przewodnik po stronie i gminie, który otrzymali mieszkańcy.  
 2. Upowszechnienie wiedzy o odzyskaniu niepodległości wśród najmłodszych członków społeczności. Cel ten zrealizowaliśmy przeprowadzając 6 Warsztatów Małego Patrioty, w których uczestniczyło 50 dzieci przedszkolnych. Zajęcia były przeprowadzone w Bawiarence biblioteki oraz przedszkolu Promyczek. W dwóch warsztatach uczestniczyły dodatkowo 83 osoby dorosłe – rodzice i opiekunowie dzieci. Tematyka spotkań: Być jak Ignacy Łukasiewicz, Symbole narodowe, Kokarda Narodowa, Historia Polski i regionu dla najmłodszych, Padewskie smaki, Ciasteczko Patriotyczne.
 3. Wzmocnienie poczucia wspólnoty poprzez pokazanie, że umiejętność świętowania odzyskania niepodległości nie zależy od wieku, lecz od świadomości patriotycznej, aktywne zaangażowanie najmłodszych członków społeczności lokalnej (przedszkolaków) w przygotowanie spektaklu teatralno-muzycznego. Spektakl zaprezentowany został 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury dla o. 300 widzów. Każdy z nich otrzymał wykonany przez dzieci kotylion oraz Ciasteczka Patriotyczne wraz z przepisem.

Wartością dodaną projektu była konferencja historyczna, a także zaangażowanie rodziców i opiekunów podczas Warsztatów Małego Patrioty (83 osoby) i prób do spektaklu (10 osób), zaangażowanie rodziców oraz młodzieży szkoły podstawowej w opiekę nad dziećmi rozdającymi kotyliony i Ciasteczka Patriotyczne podczas spektaklu ( 8 osób).

Projekt w liczbach:

 • 25 seniorów z którymi przeprowadzono wywiady historyczne
 • 33 osoby, które przekazały materiały do Archiwum Mikrohistorii
 • 1 strona internetowa- Archiwum Mikrohistorii – jedyne, ogólnodostępne miejsce, w którym zgromadzony jest bogaty zbiór lokalnych materiałów historycznych, do tej pory mocno rozproszonych lub całkowicie nieznanych
 • 680 unikalnych odsłuchów plików dźwiękowych w Archiwum (do dnia 20.11.2018r.)
 • 4491 unikalnych wejść do Archiwum (do dnia 20.11.2018r.)
 • 2000 egzemplarzy spacerowników, które trafiły do mieszkańców Gminy, wersja cyfrowa map dostępna jest w Archiwum Mikrohistorii
 • 178 haseł końcowych uzyskanych od użytkowników spacerowników
 • 6 Warsztatów Małego Patrioty
 • 50 dzieci, przedszkolaków z Przedszkola Promyczek i Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej
 • 83 osoby dorosłe uczestniczące w 2 Warsztatach Małego Patrioty
 • 1 konferencja historyczna: 7 prelegentów, 150 uczestników
 • 1 spektakl Wolni razem „W przeszłość pobiegnie myśl…” przygotowany przez grupę kabaretowo-wokalną Studio Żarcik i dzieci przedszkolne
 • 20 aktorów dorosłych i 10 dzieci na scenie podczas spektaklu
 • 10 prób do spektaklu (43 godziny)
 • 300 widzów spektaklu
 • 300 kotylionów rozdanych widzom spektaklu
 • 350 kpl. Ciasteczek Patriotycznych rozdanych widzom spektaklu (upieczono 800 szt. ciasteczek w kolorach białym i czerwonym)

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zrealizowania naszego projektu. Zapraszamy do odwiedzania Archiwum Mikrohistorii i współpracy w zakresie gromadzenia materiałów historycznych.

Zespół projektowy