Pożegnanie, Helena Bernat

pozegnanie-helena-bernat

26 sierpnia, po 34 latach pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej, pożegnaliśmy bibliotekarkę odchodzącą na emeryturę, Panią Helenę Bernat. W uroczystym spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Robert Pluta, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, Sekretarz Małgorzata Brożyna, Skarbnik Joanna Mycek, Dyrektor GBP Edyta Pazdan-Skórska, Główny Księgowy Dorota Gruszecka oraz bibliotekarze i pracownicy biblioteki Józefa Durda, Elżbieta Golba, Katarzyna Lompart, Małgorzata Szewc i Małgorzata Czyż, a także emerytowana Dyrektor Teresa Borowiec.

Pan Wójt podziękował Pani Helenie Bernat za trud, zaangażowanie i sumienne podejście do wykonywanych obowiązków. Podkreślił zasługi i docenił pracę wniesioną w rozwój filii biblioteki w Przykopie. Ciepłych słów, pochwał i życzeń związanych z przejściem na emeryturę nie zabrakło także od Dyrektor GBP w Padwi Narodowej Edyty Pazdan-Skórskiej oraz gości, składających podziękowania za współpracę. Serdecznie dziękujemy Pani Helenie Bernat za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w popularyzację czytelnictwa oraz upowszechniania kultury słowa. Składamy wyrazy uznania za dobrą pracę oraz za serdeczność, z jaką podchodziła Pani do czytelników. Życzymy zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich planów oraz zamierzeń związanych z nowym okresem życia i zachowania nas w dobrej pamięci