Podsumowanie projektu “Uniwersytet Ignacego Łukasiewicza” w bibliotece

podsumowanie-projektu-uniwersytet-ignacego-lukasiewicza-w-bibliotece

Czas na podsumowanie naszej 6 miesięcznej pracy. Projekt „Uniwersytet Ignacego Łukasiewicza”, zrealizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Padwi Narodowej, dofinansowany z środków Muzeum Historii Polski w Warszawie z programy „Patriotyzm Jutra” oraz wsparty finansowo przez Urząd Gminy w Padwi Narodowej.

Zakończenie projektu miało miejsce 6.11.2021r. w Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej (Zielona Szkoła). W uroczystym spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

•          Wójt Gminy – Robert Pluta,

•          Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Bik

•          Sekretarz Gminy –Małgorzata Brożyna

•          Skarbnik Gminy – Joanna Skopińska-Mycek

•          Dyrektor Szkoły Podstawowej – Anna Uzar

•          Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Józef Durda

•          W-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej – Maria Trznadel

•          Kierownik Dziennego Domu Senior-Wigor w Przykopie – Ewa Pańczyk

•          Kierownik ZWiUK – Wojciech Rusek

•          P.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Katarzyna Stępień

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Absolwentów Uniwersytetu Ignacego Łukasiewicza oraz wszystkich osób, które miały znaczący wkład w naszym projekcie, którym w sposób specjalny podziękowaliśmy za uczestnictwo . Razem z nami byli również nasi partnerzy  i instytucje wspierające: Szkoła Podstawowa, Dzienny Dom Senior-Wigor w Przykopie, Klub Senior+ , Urząd Gminy , Gminny Ośrodek Kultury , Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych, Firma DREW-BIK oraz Pasieka „Miodowe lata”.

Projekt składał się z trzech bloków edukacyjnych: blok historyczno-społeczny, blok ekologiczno-zdrowotny oraz blok przedsiębiorczo-innowacyjny. W projekcie wzięło udział 30 -tu uczniów (studentów). Wszystkie wypracowane i zgromadzone materiały z 3 bloków tematycznych tj. 4 filmy –wywiady „Wspomnienia”, 4 filmy – „Gotowanie na ekranie”, „Przepiśnik padewski” w formie PDF, 50 zdjęć, filmiki wykonane przez młodzież są dostępne na stronie internetowej, Facebooka i YouTuba naszej biblioteki.

Podczas spotkania wypromowano również publikację towarzyszącą biblioteki „Przepiśnik Padewski”. Pani Dyrektor Edyta Pazdan- Skórska przybliżyła wszystkim zgromadzonym ideę powstania książki, która prezentuje dawne przepisy. „Przepiśnik Padewski” zawiera również krótkie historie o związanych z nimi osobach i miejscach. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami archiwalnymi jak również fotografiami rodzinnymi. O historii lokalnej opowiadał także Pan Andrzej Kucharczyk, który w swoim krótkim przemówieniu przybliżył zgromadzonym nieznane fakty związane z naszą gminą.

Na zakończenie  spotkania zaprosiliśmy naszych gości do degustacji kulinariów wykonanych wg przepisów z „Przepiśnika Padewskiego” i do zapoznania się z  wystawą archiwalnym zdjęć. Dziękujemy wszystkim, który razem z nami świętowali zakończenie projektu. Zapraszamy w przyszłości do udziału w naszych bibliotecznych projektach.