Piknik – zakończenie wakacji w bibliotece

piknik-zakonczenie-wakacji-w-bibliotece

Nadszedł czas pożegnać wakacje. Chcąc podziękować dzieciom za wspólne chwile Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi zorganizowała piknik. Wzięli w nim udział uczestnicy spotkań z wszystkich filii. Na początku Pani Dyrektor GBP Edyta Pazdan-Skórska wręczyła dzieciom dyplomy za aktywne zaangażowanie podczas zajęć „Wakacyjnej Biblioteki”, a następnie rozpoczęła się część ruchowa: gry i zabawy drużynowe: przeciąganie liny, przerzucanie balonów, dwa ognie. Wyścigi i zabawy z chustą animacyjną. Na osoby lubiące prace plastyczne czekały kolorowe kredy, którymi można było wyczarować piękne obrazy. Na zakończenie dla uczestników pikniku przygotowano słodki poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za mile spędzony czas podczas zajęć wakacyjnych oraz wspaniałą atmosferę.