o-finansach-w-bibliotece-spotkania-organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej po raz czwarty uczestniczy w projekcie „ O finansach … w bibliotece – 6 edycja”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W naszej bibliotece kurs prowadzą Panie: Edyta Pazdan Skórska i Katarzyna Lompart, a uczestnicy to 30 osób w wieku 50+.

16.07.2019r. oraz 18.07.2019r. odbyły się pierwsze spotkania organizacyjne trzech grup 10 osobowych. Dwie grupy to Seniorzy z Dziennego Domu Senior – Wigor w Przykopie, a trzecia zaś, to osoby, które odpowiedziały na nasze zaproszenie oraz emeryci z Klubu Senior+. Pierwsze spotkanie miało na celu zintegrowanie grupy, zapoznanie się z projektem i przejście krótkiego testu poziomującego z zakresu wiedzy ekonomicznej.  Dzięki wstępnej analizie wiedzy, zainteresowań i indywidualnych potrzeb, każda z grup mogła opasować do siebie pięć z dziesięciu proponowanych tematów, poszerzających wiedzę ekonomiczną.

Cykl pięciu kolejnych spotkań odbywać się będzie raz w tygodniu dla każdej grupy, dwa spotkania w Dziennym Domu Senior – Wigor w Przykopie, oraz jedno w Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej.

Realizacja projektu „ O finansach … w bibliotece ma na celu promocję wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów i usług finansowych przy wykorzystaniu nowych technologii.

Pierwsze spotkania minęły w miłej atmosferze i przyniosły wiele ciekawych pytań, na które, postaramy się odpowiedzieć wspólnie z autorami kursu.

Projekt „O finansach… w bibliotece – VI edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.