Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2-0

W 2022 roku dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na zakup książek w GBP Padew wyniosło 20 000 zł. Łączna liczba zakupionych książek w tym roku to 777 egzemplarzy, a w poszczególnych naszych placówkach bibliotecznych wynosi:

Padew Narodowa – 408 egz.

Babule – 72 egz.

Przykop – 69 egz.

Rożniaty- 90 egz.

Wojków – 66 egz.

Zarównie- 72 egz.