„Mała Książka – Wielki Człowiek” w GBP w Padwi Narodowej

mala-ksiazka-wielki-czlowiek-w-gbp-w-padwi-narodowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek” Instytutu Książki w Krakowie. Celem projektu jest sprawienie, by czytanie książek stało się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców i dzieci, a biblioteki były postrzegane jako instytucje, gdzie mały człowiek po raz pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym.

Akcja rozpocznie się we wrześniu 2020 roku. Będzie wspierana kampanią w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Udział w

projekcie zarówno dla Bibliotek, jak i dzieci oraz rodziców jest bezpłatny.

https://www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek