Kursy językowe!

Jeśli jesteś chętny/a to zgłoś się do nas, a my skorzystamy z oferty ZDZ

W związku z prowadzonym naborem na kursy językowe, ZDZ w Przemyślu informuje, że istnieje możliwość zorganizowania grup szkoleniowych (po zebraniu wymaganej liczby uczestników), w małych miejscowościach i wsiach z terenu całego województwa podkarpackiego.

 Projekty językowe są dobrą okazją do zorganizowania dla pełnoletnich osób kursów języka angielskiego i niemieckiego na miejscu np. w wiejskiej świetlicy, GOK, szkole, co zwłaszcza w zimową porę może przyczynić się do tworzenia okazji do nauki, spotkań oraz integracji lokalnej społeczności.

 SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

OBEJMUJĄCE CAŁE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Właśnie wchodzą nowe projekty, pierwsze grupy rozpoczną się już w październiku 2019r.!

Projekt idealny dla grup chcących uczyć się na miejscu, w wiejskich świetlicach, bibliotekach, szkołach.

Cel: nabycie kompetencji językowych w ramach 120 lub 240 godzinnych kursów języka angielskiego i niemieckiego.

Lokalizacja: zgłoszone wsie, małe miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego.

Grupy: 12 osób.

Uczestnicy: Każda pełnoletnia osoba (zarówno pracująca, niepracująca, uczeń, student, rencista, rolnik itd.) z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy bezpłatnie:

ü  udział w 120 godzinnym lub 240 godzinnym kursie prowadzonym przez lektorów – praktyków,

ü  przerwy kawowe,

ü  profesjonalne materiały dydaktyczne (komplet nowych podręczników, skrypty, testy, przybory piśmiennicze),

ü  certyfikowane egzaminy TELC lub równoważne.

Projekt ma na celu zwiększenie terytorialnej dostępności szkoleń językowych i likwidację bariery związanej z kosztami i czasem dojazdu dotykającej mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości.

Dlatego miejsca realizacji szkoleń przewidziano w miejscowościach do 25 tyś mieszkańców.  Szkolenia muszą odbywać się poza miastami: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Jarosław, Jasło, Mielec, Sanok, Dębica (na podstawie danych GUS).

 

Dostosowujemy poziom i tempo nauczania do potrzeb i oczekiwań uczestników, kładąc nacisk na nabywanie przez uczestników praktycznych umiejętności językowych.

Szkolenia są prowadzone w 12-to osobowych grupach w zgłaszanych miejscowościach.

Zapisy są prowadzone drogą telefoniczną, mailową oraz podczas spotkań rekrutacyjnych.

 

Mamy doświadczenie w przeprowadzeniu przy zeszłym konkursie ponad 30 grup szkoleniowych na terenie całego województwa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą przy zorganizowaniu grup na miejscu, proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

 Dyrektor GBP Teresa Borowiec