Konkursy on-line w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022

konkursy-on-line-w-ramach-programu-wieloletniego-niepodlegla-na-lata-2017-2022

Wojewoda Podkarpacki organizuje w tym roku 3 konkursy on-line w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie. Są to konkurs plastyczny pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”, konkurs fotograficzny pt. „Polska jest w nas” oraz konkurs wideo pt. „Wywiad ze świadkiem historii”.

Celem konkursów jest upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże – granice Polski, czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Maurach, Powiślu oraz propagowanie wartości patriotycznych.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/