kampania-spoleczna-bezpieczny-przejazd-szlaban-na-ryzyko-w-bibliotece

Korzystając z okresu wakacyjnego bibliotekarki z bibliotek z Zarównia i Babul przypomniały dzieciom o bezpieczeństwie podczas wakacji i nie tylko. Na rozpoczęcie pogadanki pani Elżbieta przybliżyła zgromadzonym ogólne zasady bezpieczeństwa, sprawdzając w ten sposób jaką wiedzę na ten temat mają dzieci.  Korzystając z materiałów PKP na ich stronie internetowej, dzieci oglądnęły filmik dokładnie wyjaśniający zagadnienia z prowadzonej społecznej kampanii, jak również sprawdziły swoja wiedzę rozwiązując różnego rodzaju quizy i zadania. Na koniec zajęć dzieci wzięły udział w zabawie „Uwaga pociąg!”.  Za udział w zajęciach dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Serdecznie dziękujemy za czynny udział w zajęciach J.