Gminny Informator Nowinki

Elegancka mieszkanka z Przykopa, rok 1920

Fragment świadectwa szkolnego z 1929 r. z piczęcią 2-klasowej Publicznej Szkoły w Przykopie