Projekt „Uniwersytet Ignacego Łukasiewicza” zrealizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Padwi Narodowej, dofinansowany z środków Muzeum Historii Polski w Warszawie z programy „Patriotyzm Jutra” oraz wsparty finansowo przez Urząd Gminy w Padwi Narodowej.