Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek

dzien-bibliotekarza-i-tydzien-bibliotek

W środę, 8 maja w bibliotekarze z padewskich placówek obchodzili swoje święto. Stało się ono okazją do spotkania w filii w Wojkowie, która obchodziła 50-lecie istnienia. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Robert Pluta, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, Sekretarz Gminy Małgorzata Brożyna, Skarbnik Gminy Joanna Skopińska-Mycek, były Przewodniczący Rady Gminy Jan Mycek, była Sekretarz Gminy Anna Wiącek, Dyrektor Szkoły Podstawowej Anna Uzar, p.o. Kierownika Domu Senior Wigor Aleksandra Cimek, Sołtys Wojkowa Łukasz Cimek, Radny z Wojkowa Wiesław Panek, Główna Księgowa Dorota Gruszecka, a także Bibliotekarze: Dyrektor Teresa Borowiec, Kustosz Edyta Pazdan-Skórska, Helena Bernat, Józefa Durda, Elżbieta Golba i Katarzyna Lompart.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Biblioteki, Teresa Borowiec która zapoznała zebranych z historią zatrudnienia i danymi czytelniczymi wojkowskiej filii. Przypomniała także, na czym polega idea działań bibliotecznych w kontekście tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek „#biblioteka” oraz przytoczyła cytaty znanych osób, związane z książką i biblioteką. Następnie głos zabrali: Wójt Gminy Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, którzy złożyli, wraz z wiosennym bukietem kwiatów, serdeczne życzenia wszystkim bibliotekarzom, dziękując za pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa w naszej gminie. Ciepłe słowa do zebranych skierował również były Przewodniczący Rady Gminy Jan Mycek, który jest wiernym czytelnikiem padewskiej książnicy, a także Panowie Wiesław Panek i Łukasz Cimek. Oficjalna część spotkania zakończona została częścią artystyczną w wykonaniu dzieci: Dagmara Bielecka, Oliwia Bielecka, Emilia Brzostowicz, Izabela Dźwięga, Maja Małodzińska, Amelia Stachula i Natalia Stachula.