dziedziczenie-wiedza-ktora-zapewni-spokoj

Za nami czwarty moduł dotyczący spraw dziedziczenia, przygotowania testamentu oraz zabezpieczenia spraw spadkowych. Temat wywołał wśród Seniorów ogromne emocje. Pomimo posiadanej, sporej wiedzy na tematy spadkowe, nasi uczestnicy mieli szansę rozwiać wiele swoich wątpliwości i zadawali mnóstwo pytań. Szczególne zainteresowanie wzbudziło prawidłowe przygotowanie testamentu, jego odręczne napisanie i podpisanie, a także miejsce przechowywania. Seniorzy dopytywali również o sprawę dyspozycji bankowych na wypadek śmierci i maksymalnej kwoty wypłaty dla osoby upoważnionej. Interesowali się, jak sprawdzić, czy spadek nie jest obciążony długiem, szczególnie pożyczkami w parabankach.

W szkoleniu uczestniczy 30 osób w wieku 50+,a spotkania odbyły się w  Dziennym Domu Senior – Wigor w Przykopie oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej. Prowadziły je Panie Edyta Pazdan-Skórska oraz Katarzyna Lompart.

Projekt „O finansach… w bibliotece – VI edycja” realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne
z celami Programu Rozwoju Bibliotek.