„Mała Książka – Wielki Człowiek” w GBP w Padwi Narodowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Mała Książka - Wielki Człowiek” Instytutu Książki w Krakowie. Celem projektu jest sprawienie, by czytanie książek stało się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców i dzieci, a biblioteki były postrzegane jako instytucje, gd...

czytaj więcej