• Gminna Biblioteka Publiczna ul. Ks. Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa
  • (15) 811-93-16

Biblioteka w liczbach

Zasięg czytelniczy

Największy wzrost czytelnictwa miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to 27% mieszkańców gminy było czytelnikami biblioteki. W późniejszych latach wskaźnik ten systematycznie malał i na końcu 2010 r. osiągnął wartość 21,4%.

W 2017 r. liczba mieszkańców na placówkę wynosiła 892,6 osób. Jest to stan bardzo dobry w skali województwa, sieć biblioteczna jest gęsta, przez co dostęp do usług bibliotecznych jest dla czytelnika łatwiejszy. Przeciętna liczba czytelników na jedną placówkę biblioteczną to 181 osób.

Księgozbiór

Stan księgozbioru GBP wraz z filiami na końcu 2017 r. wynosił 49312 woluminów. Liczba książek na 100 mieszkańców to 920 woluminów. Zakupy w bibliotece dokonywane są ze środków budżetowych, dotacji Ministra Kultury oraz darów. Średni roczny zakup nowości książkowych wyniósł w 2017 r. 36 egzemplarzy na 100 mieszkańców.

W 2017 r. w księgozbiorze biblioteki przybyło 1978 woluminów, ubyło zaś 135.

Czytelnicy

W 2017 r. liczba czytelników korzystających z Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej i jej filii wynosiła 1088 osób

Struktura czytelników korzystających z Gminnej Biblioteki oraz filii w 2017 r. – wiek:

do 5 lat: 128 osób (12%)

6-12 lat: 265 osób (24%)

13-15 lat: 75 osób (7%)

16-19: 109 osób (10%)

20-24: 44 osób (4%)

25-44: 22 osoby (12%)

powyżej 60 r.ż.: 108 osób (10%)

Struktura czytelników korzystających z Gminnej Biblioteki oraz filii w 2017 r. – zajęcie:

osoby uczące się: 426 (35%)

osoby pracujące: 279 (26%)

pozostałe osoby: 383 (35%)

Wypożyczenia

W 2017 Biblioteka w Padwi Narodowej wraz z filiami wypożyczyła czytelnikom następująca liczbę książek:

  • ogółem: 18227
  • literatura dla dorosłych: 9886
  • literatura dla dzieci: 6441
  • literatura niebeletrystyczna: 1878

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców: 340 książek

Liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika: 16 woluminów

Biblioteka oprócz księgozbioru, wypożycza również czasopisma nieoprawne: w ubiegłym roku było to 2023 egzemplarze.

Udostępnianie zbiorów na miejscu

Liczba odwiedzin: 1575

Udzielono informacji: 1798

Udostępnienia ogółem: 1789 materiałów bibliotecznych w tym:

  • 1763 książek
  • 26 czasopisma oprawnych
  • 819 czasopism nieoprawnych

Użytkownicy skorzystali również 2800 razy z dostępu do Internetu.

Promocja książki i biblioteki:

Forma

Ilość

Liczba uczestników

szkolenia biblioteczne użytkowników/lekcje biblioteczne

60

1217

Imprezy literackie

506

3450

wystawy

161

1726

imprezy edukacyjne

88

1146