Biblioteka w liczbach

GBP w Padwi Narodowej oraz jej filie na koniec 2019r.

 

Księgozbiór

Stan księgozbioru GBP wraz z filiami na końcu 2019 r. wynosił 52196 woluminów.

Liczba książek zakupionych na 100 mieszkańców to 31,5 wolumina.

W 2019 r. w księgozbiorze biblioteki przybyło 2004 woluminy, ubyło zaś 2749 woluminów.

 

Czytelnicy

 W 2019 r. liczba czytelników korzystających z Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej i jej filii wynosiła 1077 osób.

Zasięg czytelniczy, czyli procent czytelników do ogółu mieszkańców: 20%

Struktura czytelników korzystających z Gminnej Biblioteki oraz filii w 2019 r. – wiek:

do 5 lat: 127 osób (12%)

6-12 lat: 285 osób (26%)

13-15 lat: 80 osób (7%)

16-19: 97 osób (9%)

20-24: 42 osoby (4%)

25-44: 195 osób (18%)

45-60: 126 osób (12%)

powyżej 60 r.ż.: 125 osób (12%)

 

Struktura czytelników korzystających z Gminnej Biblioteki oraz filii w 2019 r. – zajęcie:

osoby uczące się: 432 (40%)

osoby pracujące: 277 (26%)

pozostałe osoby: 386 (34%)

 

Wypożyczenia

W 2019 Biblioteka w Padwi Narodowej wraz z filiami wypożyczyła czytelnikom następująca liczbę książek:

  • ogółem: 17416
  • literatura dla dorosłych: 9565
  • literatura dla dzieci: 6386
  • literatura niebeletrystyczna: 1450

Liczba wypożyczeń na 1 mieszkańca: 3,2 książki

Liczba wypożyczeń na 1 czytelnika: 16,1 książki

Wypożyczenia czasopism nieoprawnych: 1593

 

Udostępnianie zbiorów na miejscu

Liczba odwiedzin: 1583

Udzielono informacji: 1387

Udostępniono:

  • 1756 książek i czasopism oprawnych
  • 1504 czasopism nieoprawnych

Użytkownicy skorzystali również 2460 razy z dostępu do Internetu.

 

Promocja książki i biblioteki:

Forma Ilość Liczba uczestników
szkolenia biblioteczne użytkowników/lekcje biblioteczne

33

765

Imprezy literackie

33

765

fotogazetki, wystawy, wystawki książek

148

imprezy edukacyjne

89

1775