Bal Karnawałowy w Rożniatach

bal-karnawalowy-w-rozniatach

Początki karnawałowych zabaw, połączonych z przebieraniem się, sięgają w Europie Zachodniej już czasów średniowiecza, skąd przywędrowały do Polski i zaowocowały powstaniem przebogatej obrzędowości, wyrosłej na gruncie narodowych i ludowych zwyczajów. Obecnie tak jak i dawniej, karnawał to tańce i huczna impreza – gdzie każdy może świętować w różnorodny sposób.
3 lutego w Domu Wiejskim w Rożniatach Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi wspólnie z Wójtem Gminy, Przewodniczącym Rady Gminy, KGW w Rożniatach oraz sołtysem wsi Rożniaty zorganizowali „Bal Karnawałowy” dla dzieci i mieszkańców. W wydarzeniu wzięli udział : Jan Tarapata- Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Robert Pluta – Wójt Gminy, Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy, Małgorzata Brożyna – Sekretarz Gminy, Joanna Skopińska-Mycek – Skarbnik Gminy, Marzena Szkotnicka – W-ce Przewodnicząca Rady Gminy, Ksiądz Proboszcz Parafii Gawłuszowice Adam Pikula, Edyta Pazdan-Skórska – Dyrektor GBP, Magdalena Burghardt – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Padwi Narodowej, Ewa Pańczyk – Kierownik OPS-u, Wojciech Rusek – Kierownik ZWiUK-u, Maria Mazurek- były Skarbnik Gminy, Edward Kołek- Przewodniczący Konwentu Sołtysów, Adam Kopała -Sołtys wsi Rożniaty, KGW Rożniaty, mieszkańcy Rożniat oraz zaangażowani Bibliotekarze- Elżbieta Golba, Katarzyna Lompart i Józefa Durda.
Program artystyczny, przygotowany przez „BiblioArtystów” pod okiem p. Magdaleny Burghardt z filii Rożniaty wprowadził biesiadników w atmosferę zabawy, przybliżając tym samym historię związaną z obrzędami karnawałowymi.
Tak jak tradycja nakazuje, podczas imprezy odbyły się wybory na Króla i Królową Balu. Każdy z nagrodzonych otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek.
Starsi, jak i młodsi uczestnicy spotkania mieli okazję do wspólnej zabawy i rywalizacji w przygotowanych przez pracowników GBP zabaw i warsztatów.
Dla najmłodszych uczestników wieczoru, zostały również przygotowane specjalne nagrody za udział w konkursach karnawałowych, które wręczyła Pani Zima. Na zakończenie spotkania, wszyscy zostali zaproszeni do świętowania przy wspólnym stole i delektowania się pysznymi potrawami, które przygotowało KGW w Rożniatach. To był wyjątkowy wieczór pełen radości, śpiewu i dobrej zabawy, który zapewne zostanie zapamiętany na długo przez wszystkich uczestników.
„Bal karnawałowy” został wsparty finansowo przez Gminę Padew Narodowa oraz środki Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.