Szanowny Użytkowniku biblioteki Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Padwi Narodowej ul. Księdza Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa. Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych: Urząd Gminy w Padwi Naro...

czytaj więcej