A A A
niedziela, 25 lutego 2018 00:58

Projekty biblioteki
Program Rozwoju Bibliotek
poniedziałek, 28 marca 2011 20:01

10 września 2009 r. – 31 grudnia 2013 r.


Program skierowany został do bibliotek publicznych z gmin wiejskich i wiejsko – miejskich do 20 tyś. mieszkańców. Polska edycja wspierana jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partner i grantobiorca Fundacji to Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, realizator Programu: Fundacja Społeczeństwa Informacyjnego, a grant pochodzi od Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej…
 
Akademia Orange dla bibliotek
poniedziałek, 28 marca 2011 19:59

Rok 2010


Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej zawarła umowę z Fundacją Orange w Warszawie, dzięki której uzyskała dotację w wysokości 3 676,63 PLN. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i jej pięciu filiach w 2010 r. Dzięki temu możliwe było udostępnianie usług informatycznych skierowanych do osób starszych oraz dzieci w formie szkoleń informatycznych i mini spotkań przy komputerze.

Więcej…
 
Legendy padewskie - nieznane opowieści z historii Padwi Narodowej
poniedziałek, 28 marca 2011 19:54

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Biblioteką Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej zrealizowały ze środków PPWOW Programu Integracji Społecznej projekt w formie warsztatów reporterskich dla młodzieży (literackich i historycznych) oraz plenerów artystycznych (fotograficznych i malarskich), prowadzonych przez nauczycieli języka polskiego, historii i sztuki: Annę Burghardt, Lucynę Gunię i Bogusławę Mazur. Opiekę merytoryczną nad prawidłową realizacją projektu sprawowały: Edyta Pazdan – Skórska i Bogumiła Pierzchała. Projekt przewidywał również spotkania młodych osób ze starszymi mieszkańcami gminy, rozmowy z nimi i uzyskanie informacji o przeszłości Padwi Narodowej. Zebrane opowieści, prace plastyczne i zdjęcia wydane zostały w formie książki, która ukazała się w lipcu. W czerwcu udostępniono również wystawę w Bibliotece Gimnazjum, a później także w Gminnej Bibliotece Publicznej, na której zaprezentowane zostały prace młodzieży: malarskie i literackie.

Więcej…
 
Infrastruktura bibliotek
poniedziałek, 28 marca 2011 19:52

Projekt modernizacyjny realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (90 000 PLN) oraz wkładu własnego gminy (51 413,72 PLN), dzięki któremu wszystkie placówki uległy gruntownej przemianie architektonicznej Remontem objęto pomieszczenia biblioteki głównej oraz jej pięciu filii: w Babulach, Przykopie, Rożniatach, Wojkowie i Zarówniu.

Więcej…
 
Mama/Tata z dzieckiem w bibliotece
poniedziałek, 28 marca 2011 19:49


Projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Padwi Narodowej w ramach funduszy pochodzących z PPWOW Programu Integracji Społecznej w formie warsztatów twórczych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.

Prowadzone przez panią Edytę Pazdan-Skórską odbywały się od maja do końca grudnia 2009 r. W programie warsztatów znalazły się zajęcia literackie (słuchanie, czytanie, rozumienie wierszy, opowiadań, bajek i baśni, umiejętność wypowiadania się i logicznego myślenia), plastyczne (malowanie, rysowanie, wyklejanie, lepienie, rzeźbienie), muzyczne (śpiew, taniec, elementy zajęć rytmicznych, kształcenie słuchu).

Więcej…
 Statystyki

Użytkowników : 2
Artykułów : 162
Odsłon : 127178

Umberto Eco

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Kartezjusz

Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów

Monteskiusz

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera

Cycero

Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać

Billie Joe

Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji

Św. Tomasz z Akwinu

Wystrzegaj się ludzi jednej książki

Wolter

Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie

Johann Wolfgang Goethe

Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela

Maksym Gorki

Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce

Józef Czechowicz

Kto czyta - żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany

Kornel Makuszyński

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem

Kontakt:
bibliotekapadew@wp.pl
Telefon:
(15) 811-93-16
Adres:
Gminna Biblioteka Publiczna ul. Ks. Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa

©
Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej - Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja
Janusz Badawika