A A A
niedziela, 27 maja 2018 14:49

Wizja oraz misja biblioteki
poniedziałek, 14 marca 2011 21:09

WIZJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PADWI NARODOWEJ

Biblioteka nowoczesnym centrum kultury i edukacji pielęgnująca tradycje kulturowe i w sposób szczególny służąca osobom starszym i niepełnosprawnym.

MISJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PADWI NARODOWEJ

Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką organizacyjną Gminy Padew Narodowa, pełniącą funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, której kadra bibliotekarska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy i kultury wśród wszystkich mieszkańców gminy.

Misją Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej jest promowanie biblioteki jako nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej i lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych.

Misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej realizowana jest poprzez następujące działania:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
  • udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
  • dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne),
  • współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
  • popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także osób starszych i niepełnosprawnych,
  • dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenia kwalifikacji.

Wszystkie projekty podejmowane przez Bibliotekę są efektem wyznawanych przez nią wartości: entuzjazmu do pracy oraz etosu wspólnego podejmowania wyzwań, pomysłów i rozwiązywania problemów w atmosferze życzliwości i swobodnej wymiany myśli. Etos ten wzmacniany jest poprzez liczne spotkania nieformalne, wzmacniające więzi pomiędzy bibliotekarzami oraz stwarzające okazję do wzajemnej akceptacji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej stara się być dla każdego członka społeczności lokalnej miejscem otwartym i przyjaznym. Bibliotekarze nie ograniczają swojej pracy do niezbędnego minimum, lecz kierują się zasadą konieczności dokładnego poznania potrzeb i oczekiwań swoich użytkowników i ich indywidualnego traktowania. Systematycznie badany za pomocą ankiet i wywiadów indywidualnych stopień zadowolenia czytelników z usług Biblioteki pozwala stwierdzić, że dzięki takiej postawie zdecydowana większość naszych użytkowników jest usatysfakcjonowana i zadowolona. Naszą przyszłością jest rozwój biblioteki hybrydowej, łączącej usługi w formie tradycyjnej i elektronicznej.

W planie rozwoju biblioteki chcielibyśmy obrać strategię, która pozwoli nam na wykorzystanie naszych silnych stron, a także szans jakie istnieją w otaczającej nas społeczności. Działania te pozwolą na dynamiczny rozwój instytucji, odnajdywania nowych sfer działalności, np. dotyczących „wiedzy lokalnej”, poszukiwanie nowych grup użytkowników (np. osób starszych i niepełnosprawnych) i kierowanie do nich bezpośrednich usług. Chcemy również inwestować w kadrę bibliotekarską. Mając świadomość, że to pracownicy są najlepszą wizytówką biblioteki i wpływają na jej wizerunek, pragniemy się rozwijać poprzez uczestnictwo w kolejnych szkoleniach oraz dokształcać się.

 


Statystyki

Użytkowników : 2
Artykułów : 169
Odsłon : 146089

Umberto Eco

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Kartezjusz

Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów

Monteskiusz

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera

Cycero

Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać

Billie Joe

Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji

Św. Tomasz z Akwinu

Wystrzegaj się ludzi jednej książki

Wolter

Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie

Johann Wolfgang Goethe

Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela

Maksym Gorki

Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce

Józef Czechowicz

Kto czyta - żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany

Kornel Makuszyński

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem

Kontakt:
bibliotekapadew@wp.pl
Telefon:
(15) 811-93-16
Adres:
Gminna Biblioteka Publiczna ul. Ks. Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa

©
Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej - Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja
Janusz Badawika